Springen, stuiteren en salto’s maken … les, sport of jump event ... Allemaal super leuk, maar veiligheid staat voorop. Net als bij andere sporten is trampolinespringen een fysieke bezigheid. Om het voor iedereen leuk te houden en eventuele blessures of letsel te voorkomen, gelden de volgende huisregels en veiligheidsinstructies voor alle bezoekers.

 

 1. Onze jumpmasters zijn de leiders binnen het trampolinepark. Zij zijn er voor jouw veiligheid en om ongevallen te voorkomen. Daarom moet je aanwijzingen van de jumpmasters of ander personeel van Jumpin’ Noordwijk altijd opvolgen. Je mag alleen springen als er een jumpmaster aanwezig is op het trampolinepark.
 2. Eén springer tegelijk per trampoline. Spring dus niet met zijn tweeën op dezelfde trampoline.
 3. Salto’s maken mag, maar dubbele salto’s maken mag niet.
 4. Draag sportieve kleding! Let op loszittende ritssluitingen, riemen of tasjes. Het trampoline park betreed je altijd met anti-slip sokken. Je schoenen/sokken ruim je netjes op in de schoenenkast.
 5. Lees voor het gebruik de aanwijzingen die je bij ieder onderdeel kunt vinden en houd je daaraan.
 6. Maak alleen bewegingen die met springen/spelen te maken hebben. Dat betekent: niet rennen, duwen of tackelen. 
 7. Op de trampolines mag je geen enkel voorwerp meenemen. 
 8. Het is verboden om tussen, onder of achter de trampolines te komen.
 9. Spring in het midden van de trampoline en niet op de randen van het frame.
 10. Wil je even uitrusten? Doe dat bij de daarvoor bestemde plekken en niet op de trampolines/speeltoestellen om de veiligheid voor jezelf en voor anderen niet in gevaar te brengen. 
 11. Gebruik of meenemen van drugs en alcohol zijn absoluut verboden. In het trampolinepark is daarom geen alcohol verkrijgbaar. Ook niet voor toeschouwers of tijdens een party of evenement.
 12. Jumpin’ Noordwijk wenst je veel en veilig plezier!

   

Aansprakelijkheid

Ons indoor funpark is speciaal gebouwd om je te vermaken. Alle attracties / toestellen  voldoen aan de hoogste veiligheidseisen en worden jaarlijks gekeurd.
Het gebruik van ons funpark is geheel voor eigen rekening.

Iedere aansprakelijkheid van Jumpin’Noordwijk is uitgesloten, met uitzondering van schade die door opzet of grove schuld van Jumpin’ Noordwijk is veroorzaakt. Indien Jumpin” Noordwijk aansprakelijk is, dan zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Heb je schade? Dan moet je deze melden bij onze jumpmaster voordat je ons funpark verlaat. Jumpin’ Noordwijk is niet meer aansprakelijk voor schade als de melding plaatsvindt nadat je het funpark hebt verlaten.